Kasutus- ja privaatsustingimused

MTÜ Spordiklubi Corsagym, registrikoodiga 80347309, Võru tn. 79, Tartu, Tartu maakond, 50112 (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab MTÜ Spordiklubi Corsagym hallatavas e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

Üldsätted

Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha e-poe pakutavatesse teenustesse muudatusi. Samuti on Poe haldajal õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus sellest Kliendile kirjalikult e-posti teel teatada.

Tooted ja ostu sooritamine

Lisa sobiv toote ostukorvi. Eelnevalt tutvu kindlasti tootekirjeldusega. Soovi korral saab ostukorvi sisu ostukorvi lehel muuta. Pärast oma andmete sisestamist ning tellimuse kinnitamist ostukorvi sisu enam muuta ei saa.

Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, isikukood, makseviis jmt).

Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Hinnad ja makseviisid

Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

Kui Poe haldaja on e-poes muutnud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Kauba eest tasumiseks on järgmised võimalused:

 • Tasumine pangaülekandega e-poes
 • Tasumine läbi Sport –ID veebikeskonna
 • Tasumine arve alusel (kehtib ettevõtete puhul)

Tarneaeg ja kohaletoimetamine

E-poes tehtud ostud rakenduvad koheselt peale makse sooritamist.

Kõikide toodete ostmisel tekkinud probleemid ja küsimused lahendatakse e-posti teel kirjutades meilile gert@corsagym.ee

Tellimusest taganemine

Peale ostu teostamist MTÜ Spordiklubi CorsaGym E-poest pole kliendil võimalik oma ostu (Jõusaali piletit) tagastada.

Privaatsustingimused

MTÜ Spordiklubi CorsaGym on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt on koostatud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad Kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mida MTÜ Spordiklubi CorsaGym kogub üksikisikuga ühenduse võtmiseks. Veebilehe ja e-poe kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks. Andmete kogumine võib toimuda:

 • ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes
 • kommentaari või tagasiside jätmisel meie kodulehele
 • uudiskirjaga liitumisel

Vastavalt vajadusele võib MTÜ Spordiklubi CorsaGym paluda kodulehe külastajalt selliseid isikuandmeid nagu nimi, aadress, postiindeks, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, isikukood jmt.

Kogutud isikuandmete kasutamine

 • Kogutud isikuandmeid kasutame teenuse pakkumiseks ning Kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
 • Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust.

Isikuandmete kaitse

MTÜ Spordiklubi CorsaGym  rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kliendil on õigus kontrollida teda puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

Turvalisus

Kõiki MTÜ Spordiklubi CorsaGym kodulehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Kasutamistingimused

Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Kinnitan, et olen tutvunud e-poe kasutamis- ja privaatsustingimustega”, kinnitab Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

PUHKUS:

 • 180 päeva kehtivat liikmekaarti saab tasuta peatada ühe korra maksimaalselt 7 järjestikust päeva (pääsme kasutus pikeneb 7 päeva). Sellest tuleb teatada vähemalt 3 kalendripäeva ette: gert@corsagym.ee.
 • 365 päeva kehtivat liikmekaarti saab tasuta peatada ühe korra maksimaalselt 14 järjestikust päeva (pääsme kasutus pikeneb 14 päeva). Sellest tuleb teatada vähemalt 3 kalendripäeva ette: gert@corsagym.ee.
 • Puhkusetasu 14 päeva 180 ja 365 päeva kehtivale paketile maksab 10 eurot (pääsme kasutus pikeneb 14 päeva).
 • Puhkusetasu 1 kuu (30 päeva) 180- ja 365 päeva kehtivale paketile maksab 17 eurot (pääsme kasutus pikeneb 30 päeva)