Jõusaali kasutus 90 päeva

87.00

MTÜ SPORDIKLUBI CORSAGYM PERIOODILISE LIIKMETASU MAKSMISEGA KINNITAN, ET:

  1. soovin olla MTÜ SPORDIKLUBI CORSAGYM liige;
  2. olen teadlik piirangutest seoses nakkusohutuse ettevaatusabinõude rakendamisega vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele ning oman vaktsineerimist või läbipõdemist kinnitavat tõendit;
  3. olen teadlik, et valeandmete esitamise eest võib kaasneda liikmelisuse peatamine, mille puhul liikmetasu ei tagastata.

Spordiklubis toimub vaktsineerimist või läbipõdemist kinnitava tõendi kontroll. Tõendit ei pea omama alla 12-aastased lapsed ja neil tuleb laadida üles foto isikust tõendavast dokumendist.

Kategooria: